12/04/2005

You Make Me Crazy!!!

這幾天發生了很多事情....
我好無奈....

p.s.
今晚多謝兩位好朋友 - 卡達和志偉
沒有他們, 我可能會崩潰....

我真的好辛苦....

4 Comments:

Anonymous 思淇 said...

你要多謝埋我,
陪你去遊行.

12月 04, 2005 11:15 下午  
Blogger elmo said...

多謝囉....
不過你有收鑊喎
係咪應該多謝番我??

p.s.
點解d人會話我係膠哥哥
唔話你係呢??

12月 04, 2005 11:17 下午  
Anonymous 思淇 said...

因為你膠.

12月 05, 2005 9:07 下午  
Blogger elmo said...

小啦吧

12月 05, 2005 9:31 下午  

發佈留言

<< Home